2021-2022 Boys Basketball Schedule

2021-22 Boys Basketball Roster

Player       Grade           Level
Colin Chillo        12           Varsity
Alex Grannen        12           Varsity 
Nick Ramler        12           Varsity 
Nick Ramundo        12           Varsity 
Mason Slazyk        12           Varsity 
Charlie Thiemann        12           Varsity
Joey Case        11           Varsity 
Henry Thole        10           Varsity 
Adam Brandstetter        10           Varsity 
Quinn Thomas         9           Varsity 
                     
                     
Joey Grannen        11           JV
Adam Brandstetter        10           JV
Colston Coppage        10           JV
 Logan Lewis        10            JV
Jonah Martin        10           JV
Jacob Watson        10           JV
Tommy Wenning        10           JV 
Michael Callioni         8           JV
Jay Meyers         8           JV
Drew Thomas         8           JV