2018-19 Schedule          Click Here to See Team Results!

2018-19 Roster

Player Name       Grade          Number       Team Level
Kayla Austin       12         21        V
Lexie Lund        12          44         V
Brooke Meier        12          11         V
Anna Wagner        12                 V
Maddie Blincoe       11         12        V
Reagan Kuehne       11                 JV 
Piper McGehee        11          34         V
Elizabeth Acuff        10          42         JV
Tori Brann        10                   JV
Reese Holtzman        10          25        JV
Abby Muncy        10          10         JV/V
Lizzie Thomas        10          52         V
Hannah Willmott        10          24         JV/V
Gabriella Bicknell                         F
Camdyn Meier                14         JV/V
Grace Ransdell                         F
Natalie Lovell                         F
Maya Reis       8         4        F/JV
Ella Thompson       8         41        F/JV
Eva Dozier       7                  F
Sydney Short       7                  F
Kayla Unkraut       7         15        JV/V
Ashley Willmott       7                  F